Selamat Datang di web Titik 7.Tandjung Pandu Wijayan.FKWA ( Forum Komunikasi Winongo Asri )

Rabu, 06 Juli 2011

Undangan


Perihal             : Undangan

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr : Pengurus Tanjung Panduwijayan

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan hormat, mengharap kehadiran Bapak /Sdr pada :

Hari/tanggal          :  Jum’at,8 Juli 2011
Waktu                   :  20.00 WIB s.d.  selesai
Tempat                 :  Rumah Bapak Hadi Sukirno
Agenda                 :  Persiapan Kegiatan ”PROKASIH”(17/7/2011)


Demikian undangan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.                 Ketua                                 Sekretaris                Sunardi                               Ngadiman

      


NB : Dimohon hadir tepat waktu

 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar